Online managementtool voor jaartaak, werktijdfactor en planning

Velen van u werken met Excel. Maar wat als het bestand te groot wordt? Of iemand uw formule overschrijft? Of u gelijktijdig met meerdere gebruikers aan het document wil werken? Kiest u dan voor Excel of een echte web-based applicatie?

PM-TOP ondersteunt schoolbesturen en schooldirecteuren bij de vragen:

  • Hoe ziet het totale takenpakket eruit inclusief voor- en nakijkwerk, rekening houdend met de beschikbare functies en de hoeveel tijd die aan de verschillende taken wordt besteed?
  • Hoe ziet het takenpakket van een medewerker eruit? 
  • Hoe de tijd van medewerkers af te stemmen op het takenpakket van de school?


PM-TOP rekent voor u en geeft inzicht en overzicht in:

  1. De werktijdfactor op basis van uw arbeidstijdenrooster per week (aantal te werken uren per week delen door 40)
  2. De inzetbaarheid in lesgebonden uren, voor- en nakijkwerk uren, opslagfactor, taakuren, scholingsuren en duurzame inzetbaarheidsuren. De afspraken worden digitaal vastgelegd en uitputting van uren is direct te bekijken
  3. De grafische weergave van een schooljaarkalender, zodat u op ieder moment inzage heeft, op welk moment de lesgebonden uren, taken, scholing etc. worden verricht. Hierdoor kan eenvoudig worden bepaald op welke dagen, medewerkers vooraf ingepland worden en of zij voldoen aan de totaal te werken uren