Gebruikt vaste roosters

In de CAO PO 2014-2015 zijn er nieuwe regels over de werkdrukverdeling, de 40 urige werkweek. De nieuwe regels moeten worden toegepast per 1 augustus 2015, schoolleiders cq. schoolbesturen mogen ervoor kiezen de nieuwe regels al eerder in te voeren.

Bij alle schoolbesturen zal de 40-urige werkweek worden ingevoerd. Bij wtf 1,00 werkt een werknemer 40 uur per week en op jaarbasis 1659 uur.
De pauze wordt in de CAO gedefinieerd. Als op een dag meer dan vijfeneenhalf uur wordt gewerkt, bestaat er recht op een pauze van een half uur tussen 10:00 u en 14:00 u. Indien de PMR daarmee instemt, kan die pauze worden opgesplitst in 2 x 15 minuten.

In PM-TOP is het eenvoudig om een arbeidsrooster voor een school in te voeren. Het arbeidsrooster wordt gebruikt om de wtf te berekenen (aantal uren per week/ 40 uur per week). Omdat er in een school medewerkers met verschillende functies werken is het ook hier mogelijk meerdere roosters van 40 uur per week te maken.

40 urige werkweek

  • Meerdere roosters
  • Registratie starttijd en eindtijd inclusief 30 minuten pauze
  • Onderscheid lesgebonden en niet-lesgebonden uren mogelijk

PM-TOP is een samenwerking tussen:

  • 2014-PMOS
  • responz
  • 2014-pm-software
  • 2014-pm-software