Reguleert taakbeleid

Deze CAO PO 2014-2015 biedt mogelijkheden om goede afspraken te maken over het beheersen van de werkdruk. Daarbij staat centraal dat de invloed op en de verantwoordelijkheid van de werknemer voor het beheersen van de werkdruk moet worden vergroot. Het is van belang dat de balans tussen taken, beschikbare tijd en ervaren werkdruk zichtbaarder wordt gemaakt dan nu het geval is.

De essentie van werkdrukbeheersing is het realiseren van de balans tussen de elementen:

Taakomvangsbeleid: De afstemming van het totale takenpakket, de beschikbare financiën en de personeelsformatie op elkaar
Taakverdelingsbeleid: De evenwichtige verdeling van het takenpakket van de school over de functies en de personeelsleden
Taakbelastingsbeleid: Het creëren van een goede werksfeer en het verminderen van de ervaren werklast .

PM-TOP biedt hulp bij het beheersen van de werkdruk. Er is een duidelijke opgave van:

  • Taken en bijbehorende uren per werknemer per taak
  • Opgave van de maximaal te besteden uren per taak
  • Overzicht via Planboard van de uitputting van de taakuren

PM-TOP is een samenwerking tussen:

  • 2014-PMOS
  • responz
  • 2014-pm-software
  • 2014-pm-software