Houdt rekening met vakanties

De inzetbaarheid van medewerkers van scholen wordt bepaald door het arbeidsrooster. De activiteiten uit te voeren op een dag zijn sterk afhankelijk van de aanwezigheid van leerlingen.

De vakanties van de leerlingen zijn belangrijk voor de planning van de uit te voeren werkzaamheden. Het personeel moet 1659 uur werken met een 40-urige werkweek. Het personeel heeft 428 uren vakantieverlof en het onderwijzend personeel neemt deze op als de leerlingen niet aanwezig zijn.

Om de juiste planning voor het personeel te maken, rekening houdend met werkdruk, het aantal te werken uren en de vakanties is het noodzakelijk de schoolvakanties te plannen.
In PM-TOP kunnen de vakanties die voor de leerlingen op de school gelden worden ingegeven. In de planning van de inzetbaarheid van een medewerker worden deze vakanties in eerste instantie als vakantieverlof ingepland.

PM-TOP is een samenwerking tussen:

  • 2014-PMOS
  • responz
  • 2014-pm-software
  • 2014-pm-software