Plant niet-lesgebonden uren

De inzetbaarheid van medewerkers van scholen wordt bepaald door het arbeidsrooster. De activiteiten uit te voeren op een dag, zijn sterk afhankelijk van de aanwezigheid van leerlingen. Zijn de leerlingen aanwezig dan is een dag verdeeld in lesgebonden en niet-lesgebonden uren.

Er zijn echter ook dagen dat, naast de schoolvakanties de kinderen er niet zijn of er juiste extra uren gewerkt moeten worden, de "niet-lesgebonden uren".

In PM-TOP kunnen de "niet-lesgebonden uren" die voor iedereen op de school gelden apart worden ingegeven. In de planning van de inzetbaarheid van een medewerker worden deze uren of extra voor de dag gepland of in plaats van de normale uren per dag gepland.

  • Niet-lesgebonden uren zijn bijvoorbeeld "dag om gezamenlijk handelingsplannen te maken". Dit valt onder de categorie overige taken. Dit zijn uren in plaats van de uren van het normale rooster
  • Niet-lesgebonden extra uren zijn bijvoorbeeld ouderavonden. Deze uren vallen ook onder de categorie overige taken, maar komen bovenop de uren van het normale rooster
  • Uren die worden ingezet voor een studiedag zijn niet-lesgebonden uren in de categorie professionalisering. Dit zijn uren in plaats van de uren van het normale rooster.
  • In de planning komt op de gekozen datum het aantal uren te staan

PM-TOP is een samenwerking tussen:

  • 2014-PMOS
  • responz
  • 2014-pm-software
  • 2014-pm-software