PM-TOP bij Project21Noord

Op woensdag 15 april 2015 vindt onder de naam Project21Noord een unieke conferentie plaats in Drachten.
Het unieke karakter is gelegen in het feit dat de conferentie een coproductie is van twee onderwijssectoren in het Noorden, te weten de vereniging ICT-Noord (die een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs vertegenwoordigt) en het samenwerkingsverband SD-Fryslân (dat een groot aantal scholen voor primair onderwijs vertegenwoordigt). Beiden, primair onderwijs en voortgezet onderwijs, worden gezamenlijk aangeduid als funderend onderwijs. Beide onderwijssoorten leggen immers de basis, het fundament, voor een succesvolle toekomst van jongeren in onze samenleving.

PM-TOP neemt deel aan AVS Congres

Op vrijdag 20 maart 2015 vindt het jaarlijks AVS-congres plaats in het NBC te Nieuwegein.

Een schoolleider of bestuurder staat voor de uitdagende taak elke dag, samen met collega’s, kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. En dat is niet gemakkelijk in deze voortdurend veranderende maatschappij. Juist op het AVS-congres ontmoet u collega’s met wie u ervaringen kunt delen, ideeën kunt uitwisselen en kunt stilstaan bij wat uw ambities zijn, voor uzelf, het team en de leerlingen. Wat is uw droom? En hoe realiseert u deze? Altijd in samenwerking met anderen, zoals team en stakeholders. ‘Leiden vanuit kracht’ gaat niet op eigen kracht!